Απελευθέρωση ακαδημαϊκών ebooks με crowdfunding από De Gruyter και Unglue.it

Ελεύθερα και δωρεάν θα είναι διαθέσιμα 100 επιστημονικά ηλεκτρονικά βιβλία του εκδοτικού οίκου De Gruyter μόλις συμπληρωθεί το ποσό των $2.100 για το καθένα.
Πρόκειται για συνεργασία του De Gruyter με το Unglue.it, υπηρεσία που ξεκίνησε με μια απλή και, δυνητικά, επαναστατική ιδέα: κάθε φορά που ένα βιβλίο συγκεντρώνει ένα ορισμένο ποσό από τους αναγνώστες (crowdfunding) τότε ο εκδότης να μην περιορίζει τη χρήση του βιβλίου με copyright και να υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση σε αυτό.
Παρόλο που το Unglue.it είχε προχωρήσει σε αντίστοιχες συμφωνίες στο παρελθόν, είναι η πρώτη φορά που ένας μεγάλος εκδοτικός οίκος προσχωρεί στην προσπάθεια προσφέροντας έναν σημαντικό αριθμό τίτλων.