355 προτάσεις υποβλήθηκαν για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα digi-content

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ digi-content («Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου»), που αφορά την επιδότηση με 50% της επένδυσης εκδοτών βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών, αλλά και ραδιοφώνων και τηλεοπτικών σταθμών για την ψηφιακή διάθεση του περιεχομένου τους. Το πρόγραμμα σχετίζεται άμεσα με την προώθηση του ηλεκτρονικού βιβλίου, αλλά και των ηλεκτρονικών εφημερίδων και περιοδικών. Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) είχε διοργανώσει το Δεκέμβρη σχετική ημερίδα για την ενημέρωση των εκδοτών. Για το digi-content υποβλήθηκαν 355 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 40,57 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί το σχετικό promo video και το δελτίο τύπου της “Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.” που διαχειρίζεται το πρόγραμμα.


Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011, στις 14:00 η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-content».

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικού και πλούσιου ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου από ελληνικές επιχειρήσεις που σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και υλοποιείται από την εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ».

Μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβλήθηκαν συνολικά 355 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 40,57 εκατ. ευρώ. Ο μέσος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανήλθε σε 114.297 ευρώ. Όλες οι επιχειρήσεις που υπέβαλλαν επενδυτικά σχέδια, ενημερώθηκαν άμεσα για τη βαθμολογία τους, η οποία προκύπτει αυτόματα, με αντικειμενικά κριτήρια.

Σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή κατανομή των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων, η ζήτηση διαφοροποιείται. Επιχειρήσεις από την Αττική παρουσίασαν τη μεγαλύτερη ζήτηση, με 212 επενδυτικά σχέδια που αντιστοιχούν σε συνολικό προϋπολογισμό 27 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το διατιθέμενο προϋπολογισμό κατά 150%. Ικανοποιητική συμμετοχή παρουσιάστηκε επίσης από επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας (35 επενδυτικά σχέδια) καθώς και από τις οκτώ Περιφέρειες του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια νησιά, Κρήτη) με ηλεκτρονικές υποβολές 88 επενδυτικών σχεδίων.

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν προέρχονται από εκδοτικούς οίκους (διάθεση βιβλίων σε ψηφιακή μορφή και πολλαπλές πλατφόρμες), επιχειρήσεις παραγωγής ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού ενημερωτικού περιεχομένου (διάθεση με ψηφιακά μέσα), εκδοτικές επιχειρήσεις (διάθεση ενημερωτικού περιεχομένου μέσω πολλαπλών ψηφιακών συσκευών), εκδότες επιστημονικών και Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων αλλά και πληθώρα άλλων ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις που υπέβαλλαν με ηλεκτρονικό τρόπο τα επενδυτικά τους σχέδια, έχουν την υποχρέωση αποστολής των σχετικών δικαιολογητικών εντός 10 ημερών από την ημερομηνία υποβολής. Θα ακολουθήσει επαλήθευση και έλεγχος των στοιχείων και στη συνέχεια επιβεβαίωση της ορθότητας των επενδυτικών σχεδίων, βάσει όσων προβλέπονται στους Οδηγούς της δράσης. Μετά την επαλήθευση των στοιχείων από την εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των επιχειρήσεων ανά Περιφέρεια και θα ενταχθούν κατά σειρά βαθμολογίας, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού κάθε Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο της δράσης «digi-content» διατίθενται συνολικά πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους 20 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις ύψους 40 εκατ. ευρώ. Αναλυτικές πληροφορίες και επιπρόσθετο ενημερωτικό υλικό για τη δράση «digi-content» βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.digitalaid.gr. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Διαβάστε επίσης: