Συμπόσιο: H ευρωπαϊκή πλατφόρμα ψηφιοποίησης και αναζήτησης Europeana στην Ελλάδα


Η Europeana είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2008 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού αντιπάλου του Google Books. Είναι μια πλατφόρμα αναζήτησης σε ευρωπαϊκές ψηφιακές βιβλιοθήκες με ψηφιοποιημένα βιβλία, πίνακες, ταινίες και αρχεία. Ως τώρα λειτουργεί δοκιμαστικά, αλλά μέσα στο 2010 θα ξεκινήσει η κανονική της λειτουργία με 10 εκατομμύρια ψηφιακά αντικείμενα.

Στις 19 Οκτωβρίου διοργανώνεται στην Αθήνα το Συμπόσιο “H Europeana στην Ελλάδα: Προσθέτοντας Ελληνικό Πολιτιστικό Περιεχόμενο στην Ευρωπαική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη“. Θα διεξαχτεί στο χώρο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Βασ. Κωνσταντίνου 48) και η είσοδος είναι ελέυθερη. Το Συμπόσιο διοργανώνει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας) στο πλαίσιο των ευρωπαικών προγράμματων EuropeanaLocal και AccessIT.

Σκοπός του Συμποσίου

Βασικός σκοπός του Συμποσίου είναι να συγκεντρώσει τα ενδιαφερόμενα μέλη και τους φορείς εκείνους, οι οποίοι ψηφιοποιούν και συσσωρεύουν πολιτιστικό περιεχόμενο τοπικού ενδιαφέροντος (local and regional content).

Το Συμπόσιο επιδιώκει να αναδείξει τις προκλήσεις (οικονομικές και επιχειρηματικές) που καλούνται να απαντήσουν σήμερα αυτοί οι οργανισμοί έτσι ώστε το πολιτιστικό τους περιεχόμενο να μπορεί να συσσωρευτεί, να χρησιμοποιηθεί και να αναδειχθεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο από τη Europeana, την ευρωπαϊκή πύλη πολιτισμού.

Στο Συμπόσιο θα παρουσιαστεί η δράση των ευρωπαικών προγραμμάτων EuropeanaLocal και του AccessIT στην Ελλάδα καθώς επίσης θα αναλυθεί ο ρόλος και το μέλλον του εθνικού συσσωρευτή και η βιώσιμη συνεργασία του με την Europeana.


Αναλυτικό πρόγραμμα: FutureLibrary.gr