Ο e-reader, πρόσωπο και συσκευή, στο Oxford English Dictionary

2.875 νέες λέξεις στην αγγλική γλώσσα προστέθηκαν στην online έκδοση του Oxford English Dictionary. Ανάμεσά τους λέξεις και φράσεις από τον κόσμο των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως  tweet (ουσιαστικό και ρήμα)  big datacrowdsourcingmouseoverredirect (ουσιαστικό), stream (ρήμα) αλλά και e-reader.
Με τη διάδοση των εξειδικευμένων συσκευών ανάγνωσης, η προσθήκη της λέξης e-reader στο Oxford Englidh Dictionary δεν προκαλεί έκπληξη, ειδικά καθώς το λεξικό επιδιώκει να προσθέτει νέες λέξεις για να καταγράφει τις τάσεις των αγγλόφωνων κοινωνιών και να αποδεικνύει πως είναι διαρκώς ενημερωμένο.
Όμως e-reader στο Oxford English Dictionary δεν είναι μόνο η συσκευή “ηλεκτρονικός αναγνώστης”, αλλά και ο αναγνώστης που διαβάζει ηλεκτρονικά βιβλία, εφημερίδες κ.ά. Τα παραδείγματα που παρατίθενται είναι σχετικά παλιότερα, από το 1995 έως το 2001, πριν την έκρηξη της ηλεκτρονικής ανάγνωσης με την κυκλοφορία του Kindle το 2011. Μάλιστα, διαβάζοντας στα αγγλικά αρκετά κείμενα για τα e-books και τις ψηφιακές εκδώσεις δεν την έχω συναντήσει ποτέ με αυτήν τη σημασία.

1. A person who reads electronic text; spec. a reader of an electronic version of a book, newspaper, etc., esp. as distinguished from a reader of the paper version.

Το blog αυτό, όπως μάλλον γνωρίζετε, ονομάζεται “Ηλεκτρονικός Αναγνώστης”. Και από την αρχή ο τίτλος είχε διπλή σημασία. Σήμαινε τόσο τη συσκευή όσο και τον αναγνώστη που διαβάζει ηλεκτρονικά – εμένα σε αυτήν την περίπτωση, κάτι που έχει καταλήξει να γίνει ψευδώνυμό μου, μαζί με την πιο ευσύνοπτη, τουιτερική παραλλαγή του “eAnagnostis”. Όσο γνωρίζω, με εξαίρεση το blog, στα ελληνικά η φράση “ηλεκτρονικός αναγνώστης” αναφέρεται αποκλειστικά στη συσκευή, όχι στο πρόσωπο που διαβάζει ηλεκτρονικά.
Και εκεί που νόμιζα ότι είχαμε έναν νεολογισμό αποκλειστικά δικό μου, η άπαξ χρήση του “ηλεκτρονικού αναγνώστη” ως πρόσωπο είναι και λεξικογραφικά νομιμοποιημένη – έστω σε μια άλλη γλώσσα.