“Με τους ηλεκτρονικούς αναγνώστες διαβάζουμε περισσότερα βιβλία” (infographic)

Το πλήρες infographic, που συνοψίζει πρόσφατες έρευνες για τα ebooks, τους ηλεκτρονικούς αναγνώστες και τα tablet PC: 

Teaching to Read Again