Η κατασκευάστρια εταιρεία του iLiad, η iRex, χρεοκόπησε


Η IRex Technologies, κατασκευάστρια εταιρεία των ηλεκτρονικών αναγνωστών iLiad και iRex, χρεοκόπησε. Η IRex με έδρα την Ολλανδία είναι θυγατρική της Philips και ήταν από τις πρώτες εταιρείες που κατασκεύασαν ηλεκτρονικούς αναγνώστες, το Ιούλιο του 2006, 1,5 χρόνο δηλαδή πριν το Kindle του Amazon. Η επίσημη εκδοχή για το κλείσιμο της εταιρείας είναι η μεγάλυ αργοπορία στην παρουσίαση του νέου μοντέλου της που τις στέρησε κρίσιμα έσοδα από πωλήσεις. Πάντως, πηγαίνοντας παραπέρα, η IRex δεν κατάφερε να βελτιώσει ιδιαίτερα τα προϊόντα της από την ημέρα που τα πρωτοπαρουσίασε, ενώ e-readers όπως το Kindle και το Nook, αλλά και το iPad, είναι πιο προωθημένα τεχνολογικά . Κάτι που η IRex πλήρωσε ακριβά, σε συνθήκες μάλιστα οικονομικής κρίσης.