Δωρεάν προγράμματα για να διαβάσετε τα σχολικά βιβλία σε PDF στον υπολογιστή σας

Είτε τα έχετε κατεβάσει από το site του Υπουργείου είτε τα πάρετε σε DVD, τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχεία PDF. Συγκεντρώνουμε τα πιο δημοφιλή δωρεάν προγράμματα για να τα διαβάσετε στον υπολογιστή σας ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που έχει (Windows, Mac OS, Linux).

Windows
  • Adobe Reader: Το πιο δημοφιλές πρόγραμμα για την ανάγνωση αρχείων PDF, ίσως το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε σε αυτήν την περίπτωση ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση (10.1). Η κλασική επιλογή για τα PDF αλλά σχετικά βαρύς και αργός, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε παλιότερους υπολογιστές. Έχει τις στοιχειώδεις δυνατότητες για να κρατήσετε σημειώσεις πάνω στο βιβλίο και να κάνετε αναζήτηση.
  • Foxit Reader: Η πιο δημοφιλής εναλλακτική στον Adobe Reader. Ιδιαίτερα ελαφρύς και γρήγορος, ασφαλής και με δυνατότητες σημειώσεων και υπογραμμίσεων, αναζήτησης και μετατροπής του PDF σε απλό αρχείο κειμένου.
  • PDF Xchange Viewer: Ελαφρύς και γρήγορος, με δυνατότητες σημειώσεων και υπογραμμίσεων. 
Mac OS
  • Preview: Το πρόγραμμα που υπάρχει προεγκατεστημένο στους Mac. Δύσκολο θα χρειαστείτε να εγκαταστήσετε κάποιο άλλο. Έχει σημειώσεις και υπογραμμίσεις, γρήγορη αναζήτηση, αυτόματη αποθήκευση των άλλαγών κ.ά. Επίσης, μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε εικόνες.
  • Adobe Reader: Πιο βαρύς και αργός από το Preview. Αν τον έχετε ήδη εγκαταστήσει, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση (10.1) που έχει σημαντικές βελτιώσεις σε ταχύτητα και σημειώσεις.
Linux
  • Envince Document Viewer: Περιλαμβάνεται στο Ubuntu και τις πιο δημοφιλείς διανομές Linux. Απλός και ελαφρύς, δεν έχει όμως τη δυνατότητα για σημειώσεις.
  • Okular: Ίσως το μόνο πρόγραμμα για Linux με τη δυνατότητα σημειώσεων και μάλιστα σε πολλές μορφές: υπογραμμίσεις, σχόλια σε πλαίσια διαφόρων σχημάτων, “post-it” κ.ά. Μπορείτε να αντιγράψετε κείμενο και εικόνες ή να μετατρέψεται το αρχείο σε μορφή απλού κειμένου.
  • Foxit Reader: Πιο λιτός από το αντίστοιχο πρόγραμμα για Windows. Χωρίς σημειώσεις και αυτός όμως.
  • Adobe Reader: Πιο βαρύς και αργός από τις άλλες επιλογές και με λιγότερες δυνατότητες από το αντίστοιχο πρόγραμμα για Windows.
Οι λίστες δεν είναι εξαντλητικές καθώς υπάρχουν πολλές ακόμα επιλογές. Για χρήση στο σχολείο δε θα χρειαστεί να αγοράσετε κάποιο πρόγραμμα για PDF. Αν έχετε να προτείνετε κάποιο πρόγραμμα για μπει και αυτό στη λίστα, αφήστε σχόλιο.

Διαβάστε επίσης: