Διακόπτονται οι συνδρομές στα ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά περιοδικά, χωρίς πρόσβαση στα παλιότερα τεύχη

Από την 1η Απριλίου έχει ξεκινήσει η διακοπή της πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά από τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (HEAL-Link), καθώς το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει εγκρίνει ακόμα τον προϋπολογισμό για την πληρωμή των συνδρομών από το 2013. Σημαντικός αριθμός εκδοτών έχει ήδη διακόψει την πρόσβαση στα περιοδικά ενώ ήδη είχε διακοπεί η πρόσβαση στο περιεχόμενο της IEEE, του Project Muse και Thesaurus Linguae Graecae (TLG).
Οι συμβάσεις με τους εκδότες έχουν λήξει από τις 31.12.2013, χωρίς στους μήνες που μεσολάβησαν το Υπουργείο να δώσει λύση.

Η πρόσβαση στα ακαδημαϊκά περιοδικά και τις ηλεκτρονικές βάσεις είναι κρίση για την εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία των πανεπιστημίων.

Επιπλέον, δεν υπάρχει πρόσβαση όχι μόνο στα νέα τεύχη των περιοδικών, αλλά ούτε στα παλιότερα. Ενώ το HEAL-Link θα μπορούσε να αξιοποιήσει την υπηρεσία PORTICO, που δίνει πρόσβαση στα παλιότερα τεύχη των περιοδικών όταν διακόπτεται η συνδρομή, ούτε αυτό είναι εφικτό, καθώς αυτό θα σήμαινε την επίσημη διακοπή των συνδρομών και το τέλος των προσπαθειών για την ανανέωσή τους. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση πάντως, θα απαιτούνταν 50 ημέρες για την ενεργοποίηση του PORTICO.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το HEAL-Link στις 17 Απριλίου:

Όπως είναι γνωστό δεν έχουν γίνει ανανεώσεις των συνδρομών των περιοδικών του HEAL-Link με συνέπεια ένας αριθμός εκδοτών να έχει διακόψει την πρόσβαση όχι μόνο σε περιεχόμενο που εκδόθηκε το 2013 αλλά και στα προηγούμενα έτη για τα οποία έχει καταβληθεί το αντίστοιχο τίμημα. Σύμφωνα με τις συμβάσεις τα μέλη του HEAL-Link έχουν δικαίωμα διαρκούς πρόσβασης στο περιεχόμενο που έχει αγοραστεί.
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους χρήστες των υπηρεσιών του HEAL-Link ότι οι εκδότες δεν υποχρεούνται να παρέχουν πρόσβαση στα προηγούμενα έτη μέσω των ιστοσελίδων τους, εφόσον δεν έχει ανανεωθεί η σύμβαση. Ο HEAL-Link έχει προβλέψει για τέτοια προβλήματα και υπήρξε από τα πρώτα μέλη της υπηρεσίας PORTICO (http://www.portico.org). Για να ενεργοποιηθεί όμως η υπηρεσία PORTICO που θα μας δώσει πρόσβαση στα έτη που ήδη έχουν αγοραστεί πρέπει να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:
  1. Να ενημερωθούν οι εκδότες επίσημα ότι ο HEAL-Link δεν θα ανανεώσει την/τις συμβάσεις.
    Αυτό δεν έχει γίνει γιατί γίνονται εντατικές προσπάθειες σε συνεργασία με τα ιδρύματα μέλη και το υπουργείο ώστε να ανανεωθούν οι συμβάσεις.
  2. Σε περίπτωση που κάποια σύμβαση δεν ανανεωθεί και αφού ενημερωθεί ο εκδότης θα πρέπει να ενημερωθεί η υπηρεσία PORTICO, η οποία απαιτεί 50 ημέρες μέχρι της έναρξη της πρόσβασης, για την επαλήθευση των στοιχείων.
  3. Για τις υπηρεσίες Thesaurus Linguae Graecae, Scopus και WilsonWeb δεν παρέχεται διαρκής πρόσβαση παρά μόνο κατά τα έτη της σύμβασης.