DVD και φωτοτυπίες από το Υπουργείο, παραπληροφόρηση στο internet για τα σχολικά βιβλία σε ebooks

Καθώς το Υπουργείο Παιδείας δεν θα έχει τυπώσει τα σχολικά βιβλία πριν την έναρξη της χρονικής χρονιάς και είναι ασαφές πότε η εκτύπωση θα ολοκληρωθεί, εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση όπου αναφέρει ως “άμεσες ενέργειες” την ανάρτηση των σχολικών βιβλίων στη σελίδα του “Ψηφιακού Σχολείου”, τη διανομή DVD με τα βιβλία στους μαθητές και την εκτύπωση και τη φωτοτύπηση τους από τα σχολεία.
Το κόστος για την εκτύπωση των βιβλίων μετακυλίεται έτσι στα σχολεία, τα οποία όμως στερούνται και αυτά πόρους για την εκτύπωση και τη φωτοτύπωση, ενώ δε διαθέτουν όλοι οι μαθητές π.χ. υπολογιστή για να έχουν πρόσβαση στα βιβλία σε ηλεκτρονική έστω μορφή. Επίσης τα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στις τάξεις καθώς αυτό αυτό απαιτεί να υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
Ακόμα και τα βιβλία που βρίσκονται αναρτημένα από το Υπουργείο στο “Ψηφιακό Σχολείο” είναι ασαφές αν είναι τα φετινά ή τα περσινά. Το Υπουργείο δεν αναφέρει στην ανακοίνωσή του πότε θα έχουν αναρτηθεί τα φετινά βιβλία και η διαδικασία φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη. Π.χ. σύμφωνα με εκπαιδευτικό site τα νέα βιβλία Θρησκευτικών για το Λύκειο έχουν αναρτηθεί, ενώ από ενημέρωση που είχα από καθηγητή Χημείας που διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα βιβλία της Χημείας στο Γυμνάσιο είναι τα ίδια με τα περσινά, αλλά στο Λύκειο όπου υπάρχουν αλλαγές το μεν βιβλίο της Χημείας της Β’ Λυκείου είναι σύμφωνα με τη νέα ύλη, έχει γίνει συρραφή όμως των κεφαλαίων από το περσινό, το δε βιβλίο της Α’ Λυκείου είναι το περσινό αν και η ύλη έχει αλλάξει και για την Γ’ Λυκείου δεν υπάρχει καν βιβλίο για τη Χημεία αναρτημένο.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, ξεκινώντας από το 1550 – “Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών”, δεν μπόρεσαν να με ενημερώσουν αν τα αναρτημένα σχολικά βιβλία είναι τα καινούργια ή τα παλιά.
Το συμπέρασμα είναι ότι αναρτώνται σταδιακά τα νέα βιβλία, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτό δεν έχει εμποδίσει μια σειρά από site και blog να δημοσιεύουν αναρτήσεις με τίτλους όπως “κατεβάστε όλα τα σχολικά βιβλία”, χωρίς να υπάρχει καμία επισήμανση ότι πρόκειται για τα περσινά, χωρίς τις αλλαγές στην ύλη που έχουν γίνει. Πρόκειται για παραπληροφόρηση με κίνητρο μια κάποια αύξηση στην επισκεψιμότητα των σελίδων τους.

Η σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας:Δελτίο Τύπου


Σχετικά με τη διανομή των σχολικών βιβλίων και δήλωση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μετά την ενημέρωση του ΟΕΔΒ για καθυστέρηση στη διανομή των βιβλίων με την έναρξη του σχολικού έτους, προβαίνει στις ακόλουθες άμεσες ενέργειες:

1. Ανάρτηση όλων των διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα «ψηφιακό σχολείο» (http://digitalschool.minedu.gov.gr/). Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αξιοποιούν το σχετικό υλικό, με κάθε πρόσφορο τρόπο για τους ίδιους και τους μαθητές τους.

2. Διανομή σε όλους τους μαθητές ενός DVD, στο οποίο θα εμπεριέχονται τα σχολικά εγχειρίδια. Έτσι οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα και στο σπίτι τους ηλεκτρονικά να μελετούν τα μαθήματα.

3. Ταυτόχρονα, οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων μεριμνούν για την έγκαιρη εκτύπωση, αναπαραγωγή και διανομή του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές στη διάρκεια των λίγων ημερών της καθυστέρησης.

Ήδη έχουν σταλεί οι σχετικές εγκύκλιοι σε όλες τις σχολικές ομάδες της χώρας ώστε με ευθύνη και πρωτοβουλία του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων, να γίνει η καλύτερη δυνατή διαχείριση του ζητήματος, με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν, βρίσκοντας την προσφορότερη λύση για την προετοιμασία και την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού.

Σε σχετική δήλωσή της η Υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, επισημαίνει:

«Κανένας γονιός και κανένας μαθητής δεν είναι υποχρεωμένος να κατανοεί φαινόμενα γραφειοκρατίας και ολιγωρίας, και όχι μόνο, αρμοδίων και συναρμοδίων, που οδήγησαν ατυχώς σε αυτή την καθυστέρηση. Ο επιμερισμός των ευθυνών θα γίνει με ακριβοδίκαιο τρόπο. Τώρα είναι ώρα ευθύνης για να δώσουμε λύσεις. Θέλω να διαβεβαιώσω λοιπόν γονείς και μαθητές πως με τους εκπαιδευτικούς στην τάξη θα υπάρχει διαθέσιμη όλη η διδακτέα ύλη, ώστε τα μαθήματα να ξεκινήσουν ομαλά. Θα αποδώσει η σοβαρή επένδυση στο Ψηφιακό Σχολείο μέσω του οποίου κάθε μαθητής έχει πρόσβαση σε όλα τα βιβλία ενώ λαμβάνουμε και θα λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε – σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που έχουν την ανάλογη διδακτική εμπειρία- αυτή η καθυστέρηση στη διανομή των βιβλίων να μην έχει επίπτωση στους μαθητές και τις μαθήτριες.».

Οι σχετικές εγκύκλιοι είναι αναρτημένες εδώ [αρχείο .zip].

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ [αρχείο .doc].