9% των βιβλίων που πωλούνται στις ΗΠΑ είναι ebooks

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (14 Οκτωβρίου 2010) της Association of  American Publishers, της ένωσης των εκδοτικών οίκων στις ΗΠΑ, από το σύνολο των βιβλίων που πουλήθηκαν από τις αρχές του χρόνου μέχρι και τον Αύγουστο στις ΗΠΑ το 9% είναι ηλεκτρονικά βιβλία, ένα νέο ρεκόρ.

Οι πωλήσεις του συνόλου των εμπορικών βιβλίων (όλων εκτός των ακαδημαϊκών) στις ΗΠΑ για την περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2010 ανήλθαν στα $2,91 δις. Την ίδια περίοδο οι πωλήσεις των e-books ήταν $263 εκατομμύρια. Έτσι, οι πωλήσεις των e-books αντιστοιχούν στο 9,03% των πωλήσεων συνολικά των εμπορικών βιβλίων, σε σύγκριση με ποσοστό 3.31% το τέλος τους 2009. Τα $263 εκατομμύρια των πωλήσεων e-books της περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2010 σε σύγκριση με τα $89,8 εκατομμύρια την ίδια περίοδο το 2009 συνιστούν αύξηση 193%. Τον Αύγουστο του 2010 οι πωλήσεις ήταν κατά 172,4% μεγαλύτερες σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Η σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές είναι ακόμα πιο αποκαλυπτική. Από ένα ασήμαντο 0,05%  των πωλήσεων το 2002 και μια αργή άνοδο μέχρι το 2007, το 2008 τα e-books αρχίζουν να είναι στατιστικά σημαντικά με 1,19% των συνολικών πωλήσεων βιβλίων, που υπερδιπλασιάζεται σε 3,31% το 2009 και εκτινάσσεται σε 9,03% τους πρώτους 8 μήνες του 2010 με συνεχώς ανοδικές τάσεις.

Είναι ενδιαφέρον μάλιστα ότι τα ποσά που αναφέρει  η Association of American Publishers δεν περιλαμβάνουν και τις πωλήσεις από μη-μέλη της, εξαιρούν δηλαδή τις όλο και περισσότερες ηλεκτρονικές αυτοεκδόσεις, ενώ μετρούν πωλήσεις, όχι αριθμό e-books που κατεβαίνουν, που σημαίνει ότι παραγνωρίζονται τα πολλά δωρεάν βιβλία που κατεβάζονται, ενώ, με δεδομένο ότι η μέση τιμή ενός e-book είναι μικρότερη από αυτήν ενός τυπωμένου, τα ποσά που αναφέρονται αντιστοιχούν σε αναλογικά περισσότερα βιβλία για τα e-books απ’ ό,τι για τα τυπωμένα βιβλία. Στην πραγματικότητα, τα ηλεκτρονικά βιβλία έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτή που δείχνει το ότι αποτελούν το 9% των εσόδων των εκδοτών στις ΗΠΑ.

Πηγή: The Association of American Publishers