Το Publush είναι το Kickstarter για τα βιβλία, για αυτοέκδοση με crowdsourcing

Το PubLush Press είναι μια νέα πλατφόρμα αυτοέκδοσης βιβλίων με έντονα στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης, αλλά κυρίως είναι το αντίστοιχο του Kickstarter για τα βιβλία. Όπως κάνει το Kickstarter για πολλές κατηγορίες προϊόντων, το PubLush βασίζεται στο crowdsourcing: o συγγραφέας ανεβάζει στην πλατφόρμα τις πρώτες 10 σελίδες του βιβλίου και μια σύνοψη του υπόλοιπου βιβλίου και ζητά τη χρηματοδότηση των μελών του δικτύου με ένα ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή ενός αντιτύπου. Μόνο όταν 2.000 μέλη του PubLush προαγοράσουν το βιβλίο τα μέλη του δικτύου χρεώνονται με τα αντίστοιχο ποσό. Ο συγγραφέας παίρνει $5.000 για αυτά τα 2.000 βιβλία και από κει και πέρα 35% από κάθε ebook, 20% από κάθε τυπωμένο βιβλίο που πωλείται μέσω του PubLush και 10% από το καθε τυπωμένο βιβλίο που πωλείται μέσω τρίτων. Για κάθε βιβλίο που πωλείται χαρίζεται ένα αντίτυπο σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στα βιβλία ή σε βιβλιοθήκες.