Πόσοι ηλεκτρονικοί αναγνώστες χρειάζονται για να χωρέσουν όλα τα βιβλία του κόσμου (infographic)

Σημείωση: 1 Petabyte (PB) = 1.000 Terabytes (TB), 1 Terabyte = 1.000 Gigabyte (GB)

Πηγή: Funnilogy