Οι φοιτητές στις ΗΠΑ διαβάζουν περισσότερα e-books, αλλά προτιμούν τα πανεπιστημιακά εγχειρίδια τυπωμένα

Οι φοιτητές στις ΗΠΑ διαβάζουν αγοράζουν περισσότερα e-books και όλο και περισσότεροι έχουν στη διάθεσή τους έναν ηλεκτρονικό αναγνώστη, ένα smartphone ή ένα tablet PC, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία του προτιμάει τυπωμένα τα πανεπιστημιακά εγχειρίδια. Αυτό προκύπτει από έρευνα που πραγματοποίησε το Μάρτιο σε 655 φοιτητές και φοιτήτριες σε αμερικανικά πανεπισήμια η OnCampus Research, ο τομέας ερευών της National Association of College Stores, που αντιπροσωπεύει καταστήματα που λειτουργούν σε πανεπιστημιακά campus κυρίως στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Σύμφωνα με την έρευνα, 6% περισσότεροι φοιτητές αγόρασαν ηλεκτρονικά βιβλία σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2010 που είχε διεξαχθεί η προηγούμενη έρευνα. Παρόλο που η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών εξακολοθούν να μην κατέχουν έναν e-reader (σε αυτήν την κατηγορία η έρευνα κατατάσσει και το iPhone και το iPad και όχι μόνο τους ηλεκτρονικούς αναγνώστες), 15% διαθέτουν πλεον έναν e-reader σε σχέση με μόλις 8% πέντε μήνες πριν, σχεδόν δηλαδή οι διπλάσιοι μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης, 39% έχουν έστω χρησιμοποιήσει για την ανάγνωση e-books έναν e-reader, αντί για έναν υπολογιστή, σε σύγκριση με 19% τον Οκτώβριο.

Οι προτιμήσεις των φοιτητών στις συσκευές που κατατάσσονται στην έρευνα ως e-readers αντανακλά τις γενικότερες προτιμήσεις του πληθυσμού στις ΗΠΑ: 52% των φοιτητών διαθέτουν Kindle, 21% Nook, 17% iPhone, 10% iPad. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για να αποκτήσουν συσκευή προτιμούν εξίσου το Kindle και το iPad (από 27%) και ακολουθεί το Nook.

Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον για τους e-readers, το 75% των φοιτητών στην έρευνα του Μαρτίου απάντησαν ότι, αν μπορούσαν πραγματικά να επιλέξουν, θα διάλεγαν τα τυπωμένα πανεπιστημιακά εγχειρίδια αντί για τα e-textbooks. Αντίστοιχα ήταν τα ευρήματα της έρευνας που έγιναν τον Οκτώβριο του 2010, αλλά και το Φθνινόπωρο του 2008.

Αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε τους δύο πρώτους μήνες του 2011, έδειξε ότι μόνο το 0,81% των φοιτητών στην Ελλάδα έχουν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό αναγνώστη ή tablet PC, ενώ το 81,5% των φοιτητών προτιμά το έντυπο από το ηλεκτρονικό βιβλίο.

Πηγή: National Association of College Stores via TeleRead & Publishers Weekly

Περισσότερα για το ηλεντρονικό βιβλίο στην εκπαίδευση: