Οι αναγνώστες ebooks διαβάζουν περισσότερο από τους αναγνώστες τυπωμένων βιβλίων (infographic)

Infographic βασισμένο σε έρευνα του Pew Research Center για τα ebooks στις ΗΠΑ. Οι αναγνώστες ebooks διαβάζουν 24 βιβλία το χρόνο έναντι 15 που διαβάζουν οι αναγνώστες τυπωμένων βιβλίων. 21% των Αμερικάνων έχουν διαβάσει τουλάχιστον ένα ebook τον προηγούμενο χρόνο. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται εξίσου ανάμεσα στα δύο φύλα, αλλά οι νεότεροι και όσοι έχουν υψηλότερα εισοδήματα είναι πιο κοντά στο ηλεκτρονικό βιβλίο.