Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για 2000 ηλεκτρονικά συγγραμμάτα στα ελληνικά

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δημιουργούς για τη χρηματοδότηση τουλάχιστον 2000 ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων και βοηθημάτων. Το έργο «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα» βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση») και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΣΠΑ. Το κόστος του ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ και το μέσο κόστος ανά σύγγραμμα υπολογίζεται στα 10.000 ευρώ. Αφορά όλα τα γνωστικά αντικείμενα στα ΑΕΙ της Ελλάδας και καλύπτει τη δημιουργία συγγραμμάτων είτε κατευθείαν σε ηλεκτρονική μορφή (e-born) είτε με την ψηφιοποίηση της προηγούμενης έντυπης έκδοσης. Τα ηλεκτρονικά συγγράμματα θα πρέπει “να ακολουθούν τα διεθνή ανοιχτά πρότυπα, να καλύπτουν όσο δυνατόν περισσότερες επιστημονικές περιοχές και να διατίθενται ελεύθερα μέσα από το διαδίκτυο προς όλους τους ενδιαφερόμενους, σε μορφή υποστηρίξιμη από υπολογιστές ή i-pad καθώς και οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή μορφή (ebook, cdrom κ.λπ.)”. Τα συγγράμματα μπορούν επίσης να έχουν στοιχεία διαδραστικότητας. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) θα καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές και θα δημιουργήσει τις υποδομές υποστήριξης μέσω της “Ενιαία πλατφόρμα δημιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραμάτων και βοηθημάτων” (ανεξάρτητο έργο) ενώ ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) θα οργανώσει τις διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων των δημιουργών. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 2 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Δεκεμβρίου.
Η προκήρυξη του έργου για τα ηλεκτρονικά συγγράμματα έρχεται σε συνέχεια του πρόσφατου νόμου για την πανεπιστήμια όπου ορίζεται η πλήρης ψηφιοποίηση το συγγραμμάτων. Στη συζήτηση στη Βουλή η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου είχε θέσει ως ορίζοντα για την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Τον Ιούλιο οι εκδότες είχαν θέσει ζητήματα πνευματικών δικαιώματων, κόστους ψηφιοποίησης των βιβλίων και γενικότερα επικοινωνίας και διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας.
Για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική σελίδα του ΕΣΠΑ και στη συνέχεια παραθέτουμε την πλήρη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Οι όροι “ηλεκτρονικά συγγράμματα” και “ψηφιακά συγγράμματα” είναι συνώνυμοι.

05.09.2011

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ξεκινάει έργο για τη δημιουργία ψηφιακών συγγραμμάτων προσβάσιμων σε όλους τους φοιτητές.
Σήμερα, στην αγγλική γλώσσα υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή διαθέσιμα πάνω από 12.000 ηλεκτρονικά βιβλία, τα οποία παρέχονται απευθείας από τις ιστοσελίδες των εκδοτών σε μορφή pdf (ανά κεφάλαιο) και είναι προσβάσιμα μόνο μέσα από υπολογιστές εντός των ιδρυμάτων. Ωστόσο, Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά βιβλία, δηλαδή από Έλληνες συγγραφείς δημοσιευμένα στην ελληνική γλώσσα, δεν υπάρχουν και δεν διατίθενται ούτε από τους εκδότες των έντυπων, ούτε από κάποια άλλη πηγή.
Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία τουλάχιστον 2000 ψηφιακών συγγραμμάτων επί αντικειμένων που αποτελούν τρέχοντα μαθήματα των ελληνικών ΑΕΙ. Τα νέα βιβλία είτε θα δημιουργηθούν κατευθείαν σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς προηγούμενη έντυπη έκδοση (e-born), είτε θα μετατραπούν σε ηλεκτρονική μορφή από την έντυπη με την οποία κυκλοφορούν.
Τα βιβλία θα ακολουθούν τα διεθνή ανοιχτά πρότυπα, θα καλύπτουν όσο δυνατόν περισσότερες επιστημονικές περιοχές και θα διατίθενται ελεύθερα μέσα από το διαδίκτυο προς όλους τους ενδιαφερόμενους, σε μορφή υποστηρίξιμη από υπολογιστές ή i-pad καθώς και οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή μορφή (ebook, cdrom κ.λπ.).
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) θα καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές και θα δημιουργήσει τις υποδομές υποστήριξης ενώ ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) θα οργανώσει τις διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων των δημιουργών, με στόχο τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων υψηλής ποιότητας.
Με βάση τα παραπάνω, δημοσιεύτηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Πρόσκληση με τίτλο: «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα».