ΗΠΑ: οι πωλήσεις των ebook αυξάνονται, των τυπωμένων βιβλίων πέφτουν

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το Σεπτέμβριο της Association of American Publishers, της ένωσης των εκδοτικών οίκων στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις e-books ανήλθαν σε $39.9 εκατομμύρια και αυξήθηκαν κατά 158.1% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2009. Οι πωλήσεις των e-books από την αρχή του χρόνου αυξήθηκαν κατά 188.4%. Την ίδια στιγμή, οι συνολικές πωλήσεις των βιβλίων το μήνα Σεπτέμβριο σημείωσαν μείωση 12.1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι και ανήλθαν στα $1.1 δις. Από την αρχή του χρόνου οι συνολικές πωλήσεις βιβλίων έχουν αυξηθεί μόνο κατά 3.8% σε σχέση με πέρυσι. Έτσι, οι πωλήσεις των e-books συνεχίστηκαν να αυξάνονται εντυπωσιακά, παρόλο που οι πωλήσεις των τυπωμένων βιβλίων μειώθηκαν το μήνα Σεπτέμβριο.

Το ποσοστό των πωλήσεων e-books σε σχέση με το σύνολο των βιβλίων ήταν 3.6% το Σεπτέμβριο, που είναι σαφώς μικρότερο από το 9.08% των βιβλίων που αντιπροσώπευαν την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2010. Όμως, αυτό το μικρότερο ποσοστό για τα e-books είναι συγκυριακό, καθώς ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας όπου γίνονται οι αγορές εγχειριδίων από τους φοιτητές των πανεπιστημίων που είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τυπωμένα βιβλία. Χαρακτηριστικά, από τα $1.1 δις των πωλήσεων το Σεπτέμβριο τα $416.7 εκατομμύρια.

Τα ποσά για τα ebooks που αναφέρει η Association of American Publishers δεν περιλαμβάνουν και τις πωλήσεις από μη-μέλη της, εξαιρούν δηλαδή μια πλειάδα μικρών εκδοτικών οίκων και τις όλο και περισσότερες ηλεκτρονικές αυτοεκδόσεις, καθώς και τα ebooks που είναι εφαρμογές. Επίσης, μετρούν πωλήσεις, όχι αριθμό e-books που κατεβαίνουν, που σημαίνει ότι παραγνωρίζονται τα πολλά δωρεάν βιβλία, ενώ, με δεδομένο ότι η μέση τιμή ενός e-book είναι μικρότερη από αυτήν ενός τυπωμένου, τα ποσά που αναφέρονται αντιστοιχούν σε αναλογικά περισσότερα βιβλία για τα e-books απ’ ό,τι για τα τυπωμένα βιβλία. Στην πραγματικότητα, τα ηλεκτρονικά βιβλία έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτό που δείχνουν τα στοιχεία της Association of American Publishers.

Διαβάστε επίσης:

Πηγή: Association of American Publishers