Επανασχεδιασμός για τις εφαρμογές του MyeBooks για iPad, iPhone και Android

Η βιβλιοθήκη της εφαρμογής στο iPad

Σε επανασχεδιασμό των εφαρμογών του στην έκδοση 4.0 προχώρησε το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο MyeBooks. Η βιβλιοθήκη, το βιβλιοπωλείο και το μενού στην ανάγνωση των ebooks έχει αλλάξει εμφάνιση τόσο για την εφαρμογή για Android όσο και για την εφαρμογή για iPad, iPhone και iPod touch.
Επιπλέον, η εκδοχή της εφαρμογής για το iPad εκμεταλλεύεται καλύτερα τη μεγαλύτερη οθόνη σε σχέση με τα iPhone και iPod touch. Στην επόμενη έκδοση αντίστοιχη βελτιστοποίηση θα γίνει και για τα tablet PC με λειτουργικό Android.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τις δυνατότητες και τις λειτουργίες των εφαρμογών.

Screenshots


Το βιβλιοπωλείο στο iPad

Ανάγνωση ebook (οριζόντια)

Ανάγνωση ebook (κάθετα)

Αντίστοιχες αναβαθμίσεις έγιναν και στην κεντρική εφαρμογή-aggregator της πλατφόρμας DigiBooks4All (Android, iPad/iPhone/iPod touch).