ΕΚΕΒΙ: Ημερίδα για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα digi-retail για την ηλεκτρονική οργάνωση των βιβλιοπωλείων

Ημερίδα για το πρόγραμμα digi-retail για την ηλεκτρονική οργάνωση των βιβλιοπωλείων διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) στις 12 Ιανουαρίου. Λείπει πάντως οποιαδήποτε συγκεκριμένη αναφορά στο ηλεκτρονικό βιβλίο.

Ημερίδα
ΕΚΕΒΙ- Υπουργείου Ανάπτυξης- Ψηφιακών Ενισχύσεων Α.Ε.
για το νέο πρόγραμμα digi-retail

Στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013, η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προκήρυξε δύο νέα προγράμματα χρηματοδότησης στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, με τίτλο digi-content και digi-retail

•  Για το πρόγραμμα digi-retail το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» διοργανώνουν ειδικά για τις επιχειρήσεις του βιβλίου (βιβλιοπωλεία και βιβλιοχαρτοπωλεία) Ημερίδα, την

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011, στις 16.00
στο αμφιθέατρο του ΕΚΕΒΙ (οδός Αθ. Διάκου 4, Μακρυγιάννη, στάση μετρό: Ακρόπολη)
με στόχο την ενδελεχή παρουσίαση των δυνατοτήτων του και την επίλυση αποριών των ενδιαφερομένων, όσον αφορά την επιτυχημένη προετοιμασία και υποβολή προτάσεων.
• Υπενθυμίζεται οι προτάσεις επενδυτικών σχεδίων στo πλαίσιο της δράσης digi- retail υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στο χρονικό διάστημα από την 14η Ιανουαρίου 2011 έως την 15η Φεβρουαρίου 2011.

Υπενθυμίζεται  επίσης ότι το πρόγραμμα digi-retail, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί να ενισχύσει επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (στις οποίες περιλαμβάνονται τα βιβλιοπωλεία και βιβλιοχαρτοπωλεία) με στόχο:
α) τη βελτίωση της εσωτερικής τους διαχείρισης και τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους, με αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών κλπ. και
β) την ψηφιακή ενίσχυση της εξωστρέφειας και την πρόσβαση σε νέα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την ηλεκτρονική τους προβολή και προώθηση.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η υιοθέτηση ολοκληρωμένων διαδικασιών ψηφιακής λιανικής, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι έξυπνες κάρτες, τα ηλεκτρονικά κουπόνια, η διαφήμιση μέσα από κοινωνικά δίκτυα, η διασύνδεση φυσικού και ηλεκτρονικού κόσμου μέσω smart tags, οι διαδραστικές οθόνες, κ.α. Ο πληθυσμός-στόχος του προγράμματος είναι 200.000 επιχειρήσεις. Οι δράσεις απευθύνονται σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών και καλύπτουν το 50% του κόστους των επενδυτικών σχεδίων.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες, τα έντυπα καθώς και οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή περιέχονται στις ιστοσελίδες:

http://www.digitalaid.gr/ (εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», διαχειριστής του προγράμματος),
http://www.infosoc.gr/ (Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού)
http://www.mindev.gov.gr/ (Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας),

Πληροφορίες παρέχονται και τηλεφωνικά, καλώντας ατελώς τον αριθμό 8005000115.

Διαβάστε επίσης: