ΕΚΕΒΙ: Ημερίδα για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα digi-content για τα ebook

Ημερίδα διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) μαζί με άλλους φορείς στις 7 Δεκεμβρίου για την παρουσίαση του digi-content, ευρωπαϊκού προγράμματος που αφορά άμεσα το ηλεκτρονικό βιβλίο. Ακολουθεί το δελτίο τύπου του ΕΚΕΒΙ και βίντεο με εκτενή αποσπάσματα από την ημερίδα. Στις 13 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε από το ΕΚΕΒΙ η νέα στρατηγική για το βιβλίο, όπου δίνεται έμφαση στο ηλεκτρονικό βιβλίο και παρουσιάστηκε επίσημα το Παρατηρητήριο του Ψηφιακού Βιβλίου (τα δελτία τύπου όμως βγήκαν με αντίστροφη σειρά).

Μεγάλη συμμετοχή εκδοτών στην ημερίδα
ΕΚΕΒΙ- Υπουργείου Ανάπτυξης-Ψηφιακών Ενισχύσεων Α.Ε.
για το νέο πρόγραμμα digi-content
12/1/2011: η Ημερίδα για το πρόγραμμα digi-retail


Με συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερους από 40 εκδοτικούς οίκους, πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΕΚΕΒΙ, την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2010, η Ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» για την παρουσίαση του νέου προγράμματος στον τομέα της τεχνολογίας ψηφιακού περιεχομένου, digicontent.

Προλογίζοντας την Ημερίδα, η διευθύντρια του ΕΚΕΒΙ κ. Κατρίν Βελισσάρη, διευκρίνισε ότι η Ημερίδα αυτή διοργανώθηκε στο πλαίσιο της προτεραιότητας που δίνει το ΕΚΕΒΙ στις νέες τεχνολογίες και στην ψηφιοποίηση. Με την ευκαιρία ανακοίνωσε τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Βιβλίου, με αποκλειστικό σκοπό τη διαρκή ενημέρωση και την επιμόρφωση των επαγγελματιών για τα θέματα αυτά, καθώς και την άσκηση ρόλου συμβούλου, με την ανάληψη πρωτοβουλιών ρυθμιστικού περιεχομένου προς όλους τους αρμόδιους φορείς. (Το Παρατηρητήριο θα ανέβει στον κόμβο του ΕΚΕΒΙ τις επόμενες ημέρες).

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» -που αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για όλα τα προγράμματα της «Ψηφιακής Σύγκλισης»- καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημήτρης Γκρίτζαλης τόνισε ότι έχει γίνει προσπάθεια, οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων να είναι απλές, ποσοτικοποιημένες, ταχείες, διαυγείς και αδιαμφισβήτητες.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας των «Ψηφιακών Ενισχύσεων», κ. Γιάννης Λάριος, αναφέρθηκε στη χώρα μας που αλλάζει, κάτω από την επίδραση των νέων τεχνολογιών («το 40% του πληθυσμού έχει πλέον πρόσβαση στο Ίντερνετ», όπως είπε, «ενώ το βιβλίο βρίσκεται στην πρώτη θέση των αγορών σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα πολιτιστικά προϊόντα, και στην 6η θέση, συνολικά».) Στη συνέχεια παρουσίασε τις προδιαγραφές του προγράμματος digi-content, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ. Αναφέρθηκε στο ποιες είναι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις (όλες, αρκεί να έχουν κλείσει μια διαχειριστική περίοδο), ποια είναι τα ανώτατα όρια προϋπολογισμού κάθε σχεδίου, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, ποιες είναι οι χρηματοδοτούμενες ενέργειες ψηφιοποίησης, εμπλουτισμού, τεκμηρίωσης, μετατροπής, προβολής και εμπορικής εκμετάλλευσης του περιεχομένου, και ποιες είναι οι χρηματοδοτούμενες δαπάνες (προμήθειας εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών), κατ’ αντιστοιχία. Υπενθύμισε ότι στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία δυναμικού ευρυζωνικού περιεχομένου, εμπορικά διαθέσιμου μέσα από πολλαπλά κανάλια διανομής (λ.χ. ψηφιακούς αναγνώστες βιβλίων, υπολογιστές ταμπλέτας, συσκευές κινητής επικοινωνίας, κοκ.)

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της παρουσίασης του κ. Γιάννη Λάριου, σε αρχείο .pdf, εδώ, και να παρακολουθήσετε το βίντεο της παρουσίασης και των ερωτήσεων και αποκρίσεων που ακολούθησαν.Οι προτάσεις επενδυτικών σχεδίων στo πλαίσιο της δράσης digi-content υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στο χρονικό διάστημα από την 6η Δεκεμβρίου 2010 έως την 14η Ιανουαρίου 2011 (το ΕΚΕΒΙ έχει ζητήσει με επιστολή του τη χρονική παράταση της ημερομηνίας λήξης για την υποβολή των προτάσεων).

Περισσότερες πληροφορίες, τα έντυπα καθώς και οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή περιέχονται στις ιστοσελίδες:

http://www.digitalaid.gr/ (εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», διαχειριστής του προγράμματος),

http://www.infosoc.gr/ (Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού)

http://www.mindev.gov.gr/ (Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας),

Πληροφορίες παρέχονται και τηλεφωνικά, καλώντας ατελώς τον αριθμό 8005000115.

Το ΕΚΕΒΙ διοργανώνει αντίστοιχη ενημερωτικής Ημερίδας για το πρόγραμμα digi-retail, την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011, στις 16.00, στην έδρα του (Αθανασίου Διάκου 4, Αθήνα).

Το πρόγραμμα digi-retail το οποίο έχει επίσης προκηρυχθεί στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί να ενισχύσει επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου με στόχο: α) τη βελτίωση της εσωτερικής τους διαχείρισης και τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους, με αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών κλπ. και β) την ψηφιακή ενίσχυση της εξωστρέφειας και την πρόσβαση σε νέα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την ηλεκτρονική τους προβολή και προώθηση. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η υιοθέτηση ολοκληρωμένων διαδικασιών ψηφιακής λιανικής, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι έξυπνες κάρτες, τα ηλεκτρονικά κουπόνια, η διαφήμιση μέσα από κοινωνικά δίκτυα, η διασύνδεση φυσικού και ηλεκτρονικού κόσμου μέσω smart tags, οι διαδραστικές οθόνες, κ.α.

Οι ημερομηνίες υποβολής για το πρόγραμμα αυτό, ξεκινούν από την 14η Ιανουαρίου 2011 και λήγουν την 15η Φεβρουαρίου 2011. Πληροφορίες και γι’ αυτό παρέχονται στις ανωτέρω ιστοσελίδες καθώς και στον τηλεφωνικό αριθμό 8005000115.