ΕΕΛ/ΛΑΚ: πρόσκληση ενδιαφέροντος για εφαρμογές για σχολικά ebooks και Wikipedia

Πρόσκληση ενδιαφέροντος απευθύνει η Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ (“Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα”) για μελέτη και πιλοτική εφαρμογή χρήσης και διαχείρισης εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου σε tablet PC με Android. Η πρόσκληση της ΕΕΛ/ΛΑΚ κινείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα ελληνικά και έρχεται σε συνέχεια του ανοιχτού διαγωνισμού ιδεών για το Σχεδιασμό Ψηφιακού Αναγνώστη Βιβλίων και Συνοδευτικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Περιεχομένου.
Ο διαγωνισμός δεν αφορά όμως μόνο το περιεχόμενο της Wikipedia. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν πιλοτικές εφαρμογές που θα μπορούν να αντλούν περιεχομένο από τη Wikipedia, αλλά και τις πλατφόρμες εκπαιδευτικού περιεχομένου που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Παιδείας (Ψηφιακό Σχολείο, e-yliko), ενώ θα υποστηρίζουν ανάγνωση ebooks, αναπαραγωγή πολυμέσων, σημειώσεις και λύση ασκήσεων, αναζήτηση και ανάγνωση της Wikipedia (online και offline). Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική. Οι προτάσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012, σε ηλεκτρονική μορφή στο proposals ΑΤ ellak DΟΤ gr.
Αναλυτικότερες πληροφορίες στη σχετική σελίδα της ΕΕΛ/ΛΑΚ.