Δημοσιοποιήθηκαν οι προδιαγραφές για το EPUB3

Σήμερα το EPUB Working Group δημοσιοποίησε για περαιτέρω επεξεργασία τις προδιαγραφές του EPUB3, της αναβάθμισης του προτύπου ePUB, που είναι σήμερα το πιο διαδεδομένο πρότυπο για τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Το EPUB3 είναι μια σημαντική βελτίωση του ePUB και περιλαμβάνει:

  • υποστήριξη HTML5
  • υποστήριξη πολυμέσων (media) και διαδραστικότητας
  • βελτιώσεις στη διάταξη και την εμφάνιση των σελίδων
  • υποστήριξη για περισσότερες γλώσσες
  • βελτιώσεις στην προσβασιμότητας από ανθρώπους με προβλήματα όρασης

Το ePUB είναι ένα είδος αρχείου και ένα πρότυπο για τη δημιουργία αρχείων που επιτρέπει στο κείμενο να σελιδοποιείται ακριβώς σύμφωνα με τη διαθέσιμη οθόνη, η κάθε σελίδα δηλαδή να “χωράει” ακριβώς, ώστε να χρειάζεται να γυρίζουμε απλά σελίδα για να συνεχίζουμε να διαβάζουμε και να μπορούμε επίσης να αλλάζουμε το μέγεθος και το είδος της γραμματοσειράς, την απόσταση των γραμμών κλπ. Είναι ανοιχτό και δεν είναι ιδιοκτησία κάποιας εταιρείας, αλλά η εξέλιξή του καθορίζεται από το International Digital Publishing Forum (IDPF). Μπορεί να διαβαστεί τόσο από τους ηλεκτρονικούς αναγνώστες όσο και από οποιοδήποτε tablet PC, smartphone και υπολογιστή με όποια από τις εφαρμογές που το υποστηρίζουν (στην πράξη αυτή η δυνατότητα περιορίζεται με το κλείδωμα των βιβλίων). Το ePUB βασίζεται στην XML και τα Web Standards.

Με τις βελτιώσεις που προτείνονται για το EPUB3, θα υποστηρίζονται σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο σε ePUB η ενσωμάτωση video, ήχου, προγραμμάτων scripts, η διαδραστικότητα, καλύτερη μορφοποίηση και διάταξη του περιεχομένου, η κάθετη γραφή (για τις απωανατολικές γλώσσες), καλύτερη προσβασιμότητα και η MathML. Οι περισσότερες από αυτές τις δυνατότητες μπορούσαν ως τώρα να υποστηριχτούν μόνο σε εφαρμογές, που όμως πρέπει να ξαναδημιουργούνται για κάθε διαφορετική πλατφόρμα.

Το EPUB3 αναμένεται να οριστικοποιηθεί το Μάιο του 2011.

Αναλυτικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές στη σελίδα του IDPF για το EPUB3.

Για τις δυνατότητες του αναβαθμισμένου προτύπου, δείτε το βίντεο με ένα πειραματικό ηλεκτρονικό βιβλίο σε EPUB3.

Πηγή: epubBlog