Γαλλική Γερουσία: ο ΦΠΑ στα e-books όσο και στα τυπωμένα βιβλία

Η γαλλική Γερουσία, η άνω βουλή του Γαλλικού Κοινοβουλίου, ψήφισε υπέρ τροποποίησης στον προύπολογισμό του 2011 για τη μείωση του ΦΠΑ στα e-books από 19.6% στο 5.5% που ισχύει για τα τυπωμένα βιβλία. Από τη διάταξη εξαιρούντα τα “επαυξημένα” (enhanced)  e-books, που περιλαμβάνουν βίντεο.

Σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση όμως, η διάταξη αυτή είναι αντίθετη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και απαιτεί τη συναίνεση και των 27 κρατών-μελών για να αλλάξει. Η τροποποίηση θα συζητηθεί από τη γαλλική Εθνική Συνέλευση, κάτω βουλή του Γαλλικού Κοινοβουλίου και νομοθετικά ισχυρότερη, που τον προηγούμενο μήνα είχε απορρίψει αντίστοιχη, ομόφωνη απόφαση της Γερουσίας σε νομοσχέδιο για τις τιμές θεωρώντας ότι αντιβαίνει στην ευρωπαίκή νομοθεσία.

Σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2006, τα e-books, σε αντίθεση με τα τυπωμένα βιβλία, θεωρούνται ηλεκτρονική υπηρεσία και δεν μπορούν να έχουν τον κατώτερο συντελεστή ΦΠΑ. Στην Ελλάδα τα τυπωμένα βιβλία έχουν ΦΠΑ 5.5%, ενώ τα ηλεκτρονικά βιβλία έχουν ΦΠΑ 23%.

Διαβάστε επίσης:

Πηγή: The Bookseller