Βιβλιοπωλείο για ebooks ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ)

Τη δημιουργία βιβλιοπωλείου για ebooks ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ) στο τριήμερο συνέδριο για το βιβλίο που διοργάνωσε στον κινηματογράφο Τριανόν.
Την ανακοίνωση έκανε ο αντιπρόεδρος του ΣΕΚΒ Γιώργος Νίκας των Εκδόσεων Νίκας. “Θέλουμε να βάλουμε όρους στον χώρο των ebooks”, ανέφερε για την κίνηση αυτή του ΣΕΚΒ.
Στο συνέδριο δεν αναφέρθηκαν περισσότερα για τον τρόπο υλοποίησης των σχεδίων του ΣΕΚΒ, ενώ δεν ανακοινώθηκε επίσης χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας του βιβλιοπωλείου.

Η ιδέα της δημιουργίας βιβλιοπωλείου για ebooks από εκδότες έχει δοκιμαστεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με ανάμεικτα αποτελέσματα. Σκοπός τους είναι κυρίως οι απαιτούμενες επενδύσεις υποδομής να μοιράζονται μεταξύ των εκδοτών.
Στην Ελλάδα όμως δεν υπάρχει σύλλογος που να εκφράζει από μόνος του το σύνολο ή τη μεγάλη πλειοψηφία των εκδοτικών οίκων, με διαφορετικούς συλλόγους, θεματικούς, τοπικούς ή ανάλογα με το μέγεθος των εκδοτών, να εκφράζουν τον εκδοτικό κλάδο. Επιπλέον, οι μικρότεροι εκδοτικοί οίκοι παρουσιάζουν υστέρηση στην ψηφιοποίηση των τίτλων τους, που ποικίλλει από την παντελή έλλειψη ebooks έως τη διάθεση περιορισμένου αριθμού τίτλων, συνήθως σε PDF.