Αναβάθμιση για την εφαρμογή Kindle για iPad και iPhone

Αναβάθμιση της εφαρμογής Kindle για iPad και iPhone από το Amazon. Η νέα έκδοση της εφαρμογής (3.2) κάνει πιο γρήγορη των υπογράμμιση αποσπασμάτων (rapid highlights): επιλέγοντας κείμενο αυτόματα υπογραμμίζονται οι επιλεγμένες γραμμές, χωρίς να χρειάζεται το δεύτερο βήμα της επιλογής από το εμφανιζόμενο μενού. Μόνο για το iPad μπορούμε επίσης να ρυθμίσουμε πλέον τα περιθώρια στο e-book, διαλέγοντας ανάμεσα σε 3 επιλογές, ενώ τόσο σε iPad όσο και σε iPhone η ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης μέσα από την εφαρμογή απέκτησε καλύτερη απόκριση και ακρίβεια.
To Amazon πρόσθεσε ακόμα μια σειρά δυνατοτήτων για τα ebooks σε Kindle Print Replica, τα ακαδημαϊκά εγχειρίδια σε μορφή PDF με το ιδιόκτητο κλείδωμα του βιβλιοπωλείου. Τώρα μπορούν να υπογραμμιστούν όχι μόνο γραμμές κειμένου αλλά και εικόνες, πίνακες και διαγράμματα, ενώ όλες οι υπογραμμίσεις αποθηκεύονται σε χωριστό “Notebook”, ένα εύχρηστο σημειωματάριο με δυνατότητες ταξινόμησης που βοηθάει στη μελέτη του e-book. Τέλος, στα εγχειρίδια οι επόμενες και προηγούμενες σελίδες  εμφανίζονται με τη μορφή της προεπισκόπησης, ώστε να είναι πιο άμεση η αντίληψη του περιεχομένου και πιο εύκολη η μετάβαση στη σελίδα που επιθυμαύμε.