Έρευνα: 800.000 Kindle από τον Ιούνιο, 1 στους 4 αναγνώστες στις ΗΠΑ διαβάζει και ηλεκτρονικά

Σύμφωνα με έρευνα του Codex Group ανάμεσα σε 6.250 αγοραστές βιβλίων στις ΗΠΑ, που παρουσίασε το Publishers Weekly, η εμφάνιση του iPad και οι μειώσεις τιμών στο Kindle έχουν σαν αποτέλεσμα μια σημαντική αύξηση στο αριθμό των συσκευών ηλεκτρονικής ανάγνωσης από τον Ιούνιο μέχρι το Νοέμβριο με το 21% όσων αγοράζουν βιβλία να κατέχουν έναν εξειδικευμένο ηλεκτρονικό αναγνώστη ή ένα tablet PC. Η κυκλοφορία του Kindle με WiFi στα $139 τον Ιούλιο βοήθησε οι πωλήσεις Kindle να φτάσουν τις 800.00 στην περίοδο Ιουνίου με μέσα Νοεμβρίου, με 2.7 εκατομμύρια συσκευές να έχουν πουληθεί συνολικά. Το ίδιο το Amazon δεν ανακοινώνει αναλυτικά στοιχεία για τις πωλήσεις Kindle. Στην αύξηση στις πωλήσεις των Kindle οφείλεται σε μεγάλο βαθμό ότι το Νοέμβριο το 14% των αγοραστών βιβλίων έχουν έναν ηλεκτρονικό αναγνώστη (την εξειδικευμένη συσκευή μόνο, όχι τα tablet PC) και, σύμφωνα με την Codex, το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να φτάσει στο 22% των αγοραστών βιβλίων ως τα μέσα του 2011, με βάση το δραματικά αυξημένο αριθμό των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι σκοπεύον να αγοράσουν να αγοράσουν έναν ηλεκτρονικό αναγνώστη αυτή τη χρονιά.

Το 26% των ενήλικων αγοραστών βιβλών ήδη διαβάζει ηλεκτρονικά βιβλία, ενώ ένα 34% ακόμη θέλει να δοκιμάσει την ηλεκτρονική ανάγνωση. Έτσι, ο αριθμός όσων διαβάζουν ηλεκτρονικά βιβλία θα μπορούσε να φτάσει το 60% των ενήλικων αγοραστών βιβλίων. Μόνο ένα 14% απάντησε ότι δε θα διαβάσει ποτέ ένα βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι μειωμένες τιμές των Kindle όχι μόνο έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις, αλλά άλλαξαν επίσης τη δημογραφική σύνθεση των αγοραστών Kindle, μείωνοντας το μέσο όρο ηλικίας. Αυτοί που πρώτοι αγόρασαν Kindle (early adopters) ήταν περισσότερο μεγαλύτεροι σε ηλικία αναγνώστες που είχαν μεγαλύτερα εισοδήματα. Σύμφωνα με την έρευνα της Codex, με τη μείωση των τιμών, το μεγαλύτερο ποσοστό των κατόχων Kindle το Νοέμβριο ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 65 ετών και άνω (9,6%) και στην ομάδα των 35 με 44 ετών (8.5%). Τον Ιούνιο, πριν την κυκλοφορία του Kindle 3, το μεγαλύτερο ποστοστό κατόχων Kindle εντοπιζόταν στις ηλικίες 55 με 64. Η δημογραφική κατανομή των κατόχων iPad παρέμεινε σταθερή ανάμεσα στον Ιούλιο και το Νοέμβριο. Οι ηλικιακές ομάδες των αγοραστών βιβλίων που διέθεταν περισσότερο iPad το Νοέμβριο ήταν αυτή μεταξύ 35 και 44 ετών με 8,9% και αυτή μεταξύ 55 και 64 με 6%. Τον Ιούλιο, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 3,5% και 2.1%, δηλαδή υπήρξε τριπλασιασμός των κατόχων iPad σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες ως ποσοστό του συνόλου όσων αγοράζουν βιβλία. Η Codex αποδίδει την άνοδο στους αναγνώστες ηλικίας 35 με 44 στο ότι πρόκειται για γονείς που ενδιαφέρονται να διασκεδάσουν τα παιδιά τους και ελπίζουν να τα εισαγάγουν έτσι στην ανάγνωση.

Συνολικά, η Codex εκτιμά ότι το 7% των ενήλικων αγοραστών βιβλίων διαθέτουν ένα tablet PC το Νοέμβριο, ποσοστό που αναμένεται να διαπλασιαστεί ως το επόμενο καλοκαίρι, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό όσων αναγνωστών κατέχουν ένα tablet PC ή έναν ηλεκτρονικό αναγνώστη να φτάσει το 36% την ίδια περίοδοe. Η μεγάλη πλειοψηφία των tablet PC είναι iPad, με το 6% του συνόλου των αναγνωστών το Noέμβρη να έχουν iPad, κάτι που αναμένεται να διπλασιαστεί στα μέσα του 2011.

Ορόσημο για πώς τελικά θα εξελιχτούν αυτές οι τάσεις είναι οι πωλήσεις της περιόδου των Χριστουγέννων.

Με βάση την έρευνα της Codex και την παρουσίασή της στο Publishers Weekly, κάποια συμπεράσματα και επισημάνσεις.

  • Τουλάχιστον 1 στους 4 που διαβάζουν βιβλία στις ΗΠΑ διαβάζουν επίσης και ηλεκτρονικά. Αυτό δεν αφορά μόνο ηλεκτρονικούς αναγνώστες και tablet PCs αλλά και smartphones και υπολογιστές, σύμφωνα με άλλη έρευνα στις ΗΠΑ, από τη Forrester.
  • 1 στους 5 αναγνώστες στις ΗΠΑ κατέχει μια συσκευή, ηλεκτρονικό αναγνώστη ή tablet PC, προσανατολισμένη και κατάλληλη, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της η κάθε μία, για την ηλεκτρονική ανάγνωση.
  • Η διείσδυση του Kindle στην ηλικιακή ομάδα 65 και άνω και του iPad στις ηλικίες 55-64 δείχνει τη σημασία του να είναι μια συσκευή λειτουργική και φιλική προς το χρήστη, αν και στις ΗΠΑ έτσι κι αλλιώς οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι πιο εξοικειωμένες με την τεχνολογία. Στις αντίστοιχες ηλικίες στην Ελλάδα για πολλούς δεν υπάρχει εξοικείωση ούτε με το  κινητό (λογικό, απλά το επισημαίνω).
  • Τα tablet PC είναι σημαντικός παράγοντας για τη διάδοση της ηλεκτρονικής ανάγνωσης, όμως οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες εξακολουθούν να είναι σημαντικότεροι. Παρόλο που η αναλογία αυτή μπορεί να αλλάξει, αφού το iPad είναι μόνο 8 μήνες στην αγορά, διπλάσιος αριθμός αναγνωστών έχει έναν ηλεκτρονικό αναγνώστη από όσους έχουν ένα tablet PC.
  • Ενδιαφέρον θα ήταν να δούμε πόσοι που δε διάβαζαν ή δε διάβαζαν τόσο κερδήθηκαν στην ανάγνωση χάρη στην ευκολία στην αγορά, στην ανάγνωση και στη μεταφορά των ebooks.
  • Το Kindle και το iPad κυριαρχούν στις αντίστοιχες κατηγορίες συσκευών, αλλά αυτό έχει πάψει να είναι αξιοσημείωτο.
  • Οι φτηνότερες συσκευές δε σημαίνουν απλά περισσότερες πωλήσεις, αλλά και δυνατότητα απόκτησής τους από ηλικιακές ή εισοδηματικές κατηγορίες ανθρώπων που ως τώρα αποκλείονταν. Η χαμηλή τιμή της συσκευής, μαζί με την ύπαρξη άφθονου περιεχομένου για ανάγνωση, είναι οι δύο κύριοι παράγοντες που δίνουν ώθηση στην ηλεκτρονική ανάγνωση και ειδικά στους ηλεκτρονικούς αναγνώστες στις ΗΠΑ. Χρήσιμο μάθημα και για την Ελλάδα.

Πηγή: Publishers Weekly