Έρευνα: τα παιδιά προτιμούν τα ebooks από τα τυπωμένα βιβλία, μαθαίνουν και από τα δύο εξίσου

Τα παιδιά προτιμούν τα ebooks από τα τυπωμένα βιβλία, ενώ συγκρατούν και κατανοούν το περιεχόμενό τους εξίσου. Αυτό είναι το συμπέρασμα σχετικής προκαταρκτικής μελέτης του Joan Ganz Cooney Center του Sesame Workshop, πρωτοπόρου στην αξιοποίηση αρχικά της τηλεόρασης και στη συνέχεια των ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και δημιουργού του διεθνώς γνωστού τηλεοπτικού προγράμματος Sesame Street.

Η μελέτη, χρησιμοποιώντας iPad, έκανε επίσης τη σύγκριση ανάμεσα σε εμπλουτισμένα ebooks (enhanced ebooks), που περιελάμβαναν διαδραστικότητα, παιχνίδια κ.ά., και πιο απλά ebooks, με πιο γραμμικό περιεχόμενο. Σε σύγκριση με το ίδιο, απλό ebook τα παιδιά θυμόντουσαν λιγότερες λεπτομέρειες από το περιεχόμενο των εμπλουτισμένων ebooks, γιατί συγκεντρώνονταν περισσότερο στο “να πατάνε πράγματα”, ενώ και η επικοινωνία με τους γονείς ήταν πιο περιορισμένη.
Η έρευνα είχε περιορισμένο δείγμα και διάρκεια: 24 οικογένειες με παιδιά από 3 έως 6 ετών στις ΗΠΑ  στο διάστημα καλοκαίρι με φθινόπωρο 2011. Είναι η αρχή όμως για περισσότερες και λεπτομερέστερες έρευνες, καθώς ως τώρα αφενός το ζήτημα δεν είχε μελετηθεί, αφετέρου μερίδα των ΜΜΕ και των γονιών υιοθετούσαν υστερικούς τόνους μιλώντας για τα ebooks, “που είναι κακά για τα παιδιά”.