Υπουργείο Παιδείας: από το 2014 όλα τα συγγράμματα σε ebook δωρεάν, δε θα διανέμονται τα τυπωμένα [Update 2]

Update 1: “Μπορεί να παραταθεί και μετά το 2014 η διανομή των [τυπωμένων] πανεπιστημιακών συγγραμμάτων”, ανέφερε στις 6 Ιούλιου η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου στην τηλεοπτική εκπομπή 3THREE NET απατώντας σε σχετική ερώτηση φοιτήτριας. Άφησε έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο τυπωμένα και ηλεκτρονικά συγγράμματα να συνυπάρξουν και στο ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Η υπουργός υπογράμμισε πάντως και πάλι ότι ως το 2014 όλες οι σημειώσεις και τα συγγράμματα θα είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή.

—–

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του σχεδίου για τον νέο νόμο-πλαίσιο για ΑΕΙ και ΤΕΙ που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και τις διευκρινιστικές ανακοινώσεις που έκανε, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 δε θα διανέμονται τυπωμένα συγγράμματα στους φοιτητές και σπουδαστές, αλλά τα συγγράμματα θα διατίθενται δωρεάν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Δωρεάν πρόσβαση στα τυπωμένα συγγράμματα θα υπάρχει μόνο μέσω των αντιτύπων που θα υπάρχουν στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες.
Συγκεκριμένα η παράγραφος 2 του άρθρου 37 του νομοσχεδίου ορίζει πως:

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 παύει η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές με δαπάνες του Δημοσίου και θεσπίζεται η υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο της αναλυτικής ύλης των παραδόσεων/σημειώσεων των μαθημάτων που διδάσκουν οι καθηγητές όλων των βαθμίδων.
Καθώς αυτή η διατύπωση της παραγράφου δεν αναφέρεται σε δωρεάν διανομή ακόμα και των ηλεκτρονικών συγγραμμάτων, αλλά μιλάει απλά για ανάρτηση σημειώσεων/παραδόσεων στο internet, το Υπουργεί Παιδείας επανήλθε σήμερα στο θέμα με ανακοίνωση όπου αναφέρει:
μετά το μεταβατικό στάδιο της τριετίας (2012-2014), το σύνολο των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων, σημειώσεων και βοηθημάτων θα είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο και οι φοιτητές και σπουδαστές θα έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτά χωρίς καμία δέσμευση ή οικονομική υποχρέωση. Πρόσβαση θα δίνεται όχι μόνο στο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος σπουδών, αλλά και σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλία, συγγράμματα και βοηθήματα που διδάσκονται σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας.
Έτσι, δε θα είναι μόνο οι παραδόσεις/σημειώσεις αναρτημένες στο internet, αλλά οι φοιτητές και σπουδαστές θα έχουν δωρεάν πρόσβαση και στα ηλεκτρονικά συγγράμματα (βιβλία), ανεξάρτητα μάλιστα από το αν διδάσκονται στη σχολή που φοιτούν ή σε κάποιο άλλο τμήμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.
Για τις βιβλιοθήκες, στην παράγραφο 9 και πάλι του άρθρου 37 αναφέρεται:
ενισχύονται οι βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων με τον απαραίτητο αριθμό έντυπων ή ηλεκτρονικών συγγραμμάτων ώστε να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ιδρυμάτων. Για κάθε διανεμόμενο σύγγραμμα παραχωρείται από το κράτος στη βιβλιοθήκη του οικείου ιδρύματος αριθμός συγγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της βιβλιοθήκης
Καμία ανακοίνωση δεν έχει γίνει για software που θα καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες των σπουδαστών και των φοιτητών σε σχέση με τα ηλεκτρονικά συγγράμματα (σημειώσεις, υπογραμμίσεις, παράλληλη ανάγνωση κλπ), ενώ αντίστοιχα όλα δείχνουν πως το κόστος της ηλεκτρονικής συσκευής για την ανάγνωσή τους (υπολογιστής, tablet PC, ηλεκτρονικός αναγνώστης) δε θα καλύπτεται από το Υπουργείο Παιδείας.