Τι ετοιμάζει η Apple για το νέο iBooks

Σύμφωνα με πατέντα που υπέβαλε η Apple στις ΗΠΑ για το iBooks, την εφαρμογή της για την ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων σε iPhone, iPod touch και iPad, νέες κινήσεις αφής θα προστεθούν για τα ηλεκτρονικά βιβλία, ενώ δείχνοντας μια λέξη ο αναγνώστης θα έχει πρόσβαση σε επαυξημένη πληροφορία, σε σαφώς πιο πλούσιο και διαφοροποιημένο περιεχόμενο. Πολλές από τις δυνατότητες που συναντούσαμε αποκλειστικά σε εφαρμογές θα υποστηρίζονται και για τα ePUB που θα διαβάζονται μέσα από το iBooks. Οι νέες κινήσεις αφής θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τα παιδικά βιβλία, τα περιοδικά, αλλά και τα βιβλία γενικού ενδιαφέροντος.
Στις εφαρμογές ανάγνωσης e-books σήμερα, ανάμεσά τους και το iBooks, επιλέγοντας μια λέξη ή μια φράση μπορούμε να δούμε τη σημασία της από ένα λεξικό ή τη Wikipedia, να κάνουμε αναζήτηση μέσα στο βιβλίο ή στο internet και να την υπογραμμίσουμε να να δημιουργήσουμε μια σημείωση. Το νέο iBooks όμως φέρνει πολλές επιπλέον δυνατότητες:

  • πατώντας μια λέξη (tap) μία ή δύο φορές θα εμφανίζεται επίσης μια σχετική εικόνα, η μετάφρασή της σε άλλη γλώσσα, ένα βίντεο, animation, διαδραστικό περιεχόμενο ή ακόμα και ένα παιχνίδι
  • πατώντας μια λέξη λέξη (tap) ή επιλέγοντας μια φράση με σταδιακή απομάκρυνση των δαχτύλων (μια νέα κίνηση) θα υπάρχει αυτόματη ανάγνωση της λέξης ή της φράσης αντίστοιχη σε ταχύτητα με την ταχύτητα της κίνησης των δαχτύλων
  • εξατομικευμένη παραμετροποίηση, όπου ο αναγνώστης θα μπορεί να ορίζει ο ίδιος σε ποια λειτουργία θα επιτελούν οι διάφορες κινήσεις αφής (swipe, press-and-hold, tap, double-tap, flick, pinch, multiple finger tap, multiple finger press-and-hold, press-and-slide)
Αυτές οι νέες δυνατόητες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν:
  • στα παιδικά βιβλία, όπου το παιδί διαβάζοντας το κείμενο θα μπορεί να βλέπει μια σχετική, εικόνα ή ένα animation ή ένα βίντεο ή ακόμα και να παίζει ένα παιχνίδι. Επιλέγοντας π.χ. το όνομα ενός ζώου να μπορεί μέσω του επιπλέον περιεχομένου να το ταυτίσει και να μάθει περισσότερα για αυτό, να το δει να κινείται στο φυσικό του χώρο ή να το ακούσει.
  • στα περιοδικά, όπου ο αναγνώστης αναμένει περισσότερες πληροφορίες, ένα βίντεο π.χ. για την είδηση που διαβάζει ή περισσότερες πληροφορίες για τη μετοχή μιας εταιρείες που αναφέρεται στο άρθρο του
  • σε γενικού ενδιαφέροντος βιβλία ως ένα εμπλουτισμένο λήμμα λεξικού, που πέρα από έναν ορισμό έχει και παραδείγματα με βίντεο και εικόνες, αλλά και παραδειγματική ανάγνωση της λέξης ή της φράσης ή μετάφρασή της, χρήσιμες πληροφορίες για αυτόν που προσπαθεί να μάθει μία γλώσσα.
Το σημερινό μενού του iBooks

Αν συνυπολογίσουμε τις και τις νέες δυνατότητες που θα έχει το αρχείο ePUB, το διεθνές πρότυπο για τα ηλεκτρονικά βιβλία, η τάση είναι σαφής, ότι γίνεται σήμερα με ξεχωριστές εφαρμογές, ειδικά στα παιδικά βιβλία και τα περιοδικά, στο προσεχές μέλλον θα γίνεται σε ένα απλό αρχείο ePUB, ελαφρύτερο και με χαμηλότερο κόστος ανάπτυξης.
Με ένα τέτοιο iBooks η Apple θα ξεπεράσει κατά πολύ όλες τις άλλες εφαρμογές ανάγνωσης e-books. Θα πρέπει όμως να το κάνει επιτέλους διαθέσιμο όχι μόνο για τις φορητές της συσκευές, αλλά και για τους υπολογιστές. Είναι απαράδεκτο που δεν μπορείς να διαβάσεις τα βιβλία που έχεις αγοράσει στο iBookstore ούτε κάν στο Mac σου.

Παραδείγματα νέων κινήσεων αφής στη νέα γενιά iBooks

Η αρχιτεκτονική του νέου iBooks

Πηγή: Patently Apple