Δωρεάν αγγλοελληνικό λεξικό για το Kindle

Δύο αναγνώστες πήραν την πρωτοβουλία και δημιούργησαν αγγλοελληνικό λεξικό για το Kindle, πρώτα για δική τους χρήση αλλά πλέον το διαθέτουν δωρεάν και σε όσους θα ενδιαφέρονταν να το εγκαταστήσουν στη συσκευή του. Πρόκειται για λεξικό που ενσωματώνεται στη συσκευή και τα ebooks και επιλέγοντας μια λέξη εμφανίζεται το σχετικό λήμμα – όπως συμβαίνει δηλαδή και στα προεγκατεστημένα λεξικά του Kindle.

Το δωρεάν Άγγλο-Ελληνικό λεξικό περιέχει περίπου 3900 λέξεις επιπέδου Lower και πάνω. Βρισκόμαστε ακόμα σε δοκιμαστική φάση αλλά σταδιακά το λεξικό θα βελτιωθεί σημαντικά. 

Η έκδοση 2.2 περιέχει 3850 δύσκολες λέξεις. Δεν περιέχει ονόματα χωρών, πόλεων, ζώων και φυτών αλλά λέξεις που συναντάμε σε λογοτεχνικά, ιστορικά και επιστημονικά βιβλία. Οι ορισμοί των ουσιαστικών αντιστοιχούν στον ενικό κάθε λέξης. Στην επόμενη έκδοση θα εμφανίζονται και οι διαφορετικοί τύποι των ρημάτων ( π.χ. play-s, play-ed, play-ing).

Οι 3.900 λέξεις είναι μια καλή βάση για να ξεκινήσει κανείς και ήδη αυτή η πρωτοβουλία έχει τόσα λήμματα όσο και το αντίστοιχο λεξικό της Slovoed, που πωλείται όμως προς $6,89.
Οι δημιουργοί του συνδυάζουν λήμματα από διάφορες πηγές και σκοπεύουν να το αναπτύσσουν συνεχώς.
Προς το παρόν, έχει δοκιμαστεί στο βασικό Kindle, αλλά θα μπορούσε να λειτουργήσει και σε άλλα μοντέλα.
Η κίνηση αυτή καταδεικνύει τόσο τη μεγάλη βάση κατόχων και χρηστών Kindle που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα αλλά και το πόσο λείπει ένα αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό λεξικό για τα Kindle. Εξάλλου, με τα ενσωματωμένα λεξικά σε συσκευές και εφαρμογές διαβάζουμε πολύ περισσότερο βιβλία στα αγγλικά.
Κατεβάστε το αγγλοελληνικό λεξικό από τη σελίδα Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό για Kindle 5, όπου θα βρείτε επίσης οδηγίες εγκατάστασης και ενεργοποίησής του.

Update, 08.02.2013:

Σε νέα, βελτιωμένη έκδοση είναι πλέον το Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό για Kindle με σελίδες λημμάτων, 1560 επιπλέον λήμματα και εξώφυλλο
Στην τρίτη έκδοση του λεξικού διαμορφώσαμε κατάλληλα τον κώδικα μετατροπής ώστε να έχουμε πλέον λήμματα. Το λήμμα περιέχει την λέξη μαζί με τον πληθυντικό της ή τους διαφορετικούς χρόνους της. Για παράδειγμα το λήμμα play περιέχει τις λέξεις play,plays,played,playing ή το λήμμα house περιέχει τα house,houses. Στην προηγούμενη έκδοση είχαμε 3900 λέξεις. Με την σύμπτυξη σε λήμματα, έγιναν 3300. Αφού περάστηκαν όλοι οι χρόνοι και οι πληθυντικοί σε αυτά τα λήμματα, προστέθηκαν άλλα 1560 νέα λήμματα. Συνολικά τώρα το λεξικό έχει 4860 λήμματα και απεικονίζει ορισμούς σε 10100 λέξεις! 

Επίσης έγιναν κάποιες μικρές διορθώσεις και προστέθηκε και ένα εξώφυλλο.

 Επίσης, το λεξικό έχει δοκιμαστεί και δουλεύει και σε Kindle Paperwhite.