Αναβάθμιση software για το Kindle v3.0.2

Νέα αναβάθμιση λογισμικού για το Kindle 3 (hands-on παρουσίαση του Kindle 3 WiFi) άρχισε να διαθέτει το Amazon. Πρόκειται για early preview, είναι δοκιμαστική έκδοση δηλαδή. Πάντως, φαίνεται να αξίζει τον κόπο γιατί περιλαμβάνει, πέρα από “γενικές βελτιώσεις στην απόδοση”, αναβάθμιση και του web browser, κάτι που το χρειάζεται το Kidle.

Στη σχετική σελίδα του Kindle υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση. Τσεκάρετε πρώτα και το serial number της συσκευής, γιατί οι αναβαθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με τον αν η συσκευή είναι μόνο WiFi, αν είναι WiFi+3G αγορασμένο από ΗΠΑ και Καναδά ή αν είναι WiFi+3G αγορασμένο από Ευρώπη.